IZBORI – SPORAZUMI I FINANCIJSKA IZVJEŠĆA ZA 2014 GODINU

Koalicijska lista -Zeleni HR, AMD, ZS – lista br. 25 – izbori za EU parlament 25.05.2014.

Sporazum o otvaranju računa za izbor. promidžb. za EU parlament – Zelena stranka; Zeleni Hrvatske; Agenda mladih demokrata 03.04.2014.

 

Obrazac FIN-IZVJ 12.06.2014

Obrazac IZ-DP 12.06.2014

Obrazac IZ-MO 12.06.2014

Obrazac IZ-TP 12.06.2014

Izbore članova EU parlamenta

Obrazac IZ TP 170.5.2014

Obrazac IZ MO 17.05.2014

Obrazac IZ DP 17.05.2014